Pazartesi , Haziran 17 2024
Ana Sayfa / Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

2237 A Etkinliği için 

İlgili BİDEB Programında yer alan kriterler esas alınacaktır

♠ NOT- BAŞVURULAR 20 Ağustos 2024 TARİHİNDEN SONRA ALINACAKTIR (TÜBİTAK tarafından sağlanacak destek, katılımcıların iaşe, şehir dışı katılımcıların yol ve konaklama gibi masraflarına destek olarak kullanılacaktır).

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde (TÜBİTAK BİDEB 2237 –A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında belirtilen katılım ve başvuru kriterleri ile uyumlu) aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

• Bu web sitesi aracılığı ile başvuru yapmış olmak, başvuru zorunludur (kontenjan üstü başvurularda başvuru şartlarını yerine getirenler arasında başvuru sırasına öncelik verilecektir)

• Başvuruda bulunan adayın TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,

• Daha önce aynı içerikli bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak.

• Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

• Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile
doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller
çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından
çıkarılmamış olması.

NOT: Başvurular, internet aracılığıyla yapılabilir.